Kiedy uczniowi należy się pomoc finansowa?

2016-08-24 12:13:45 (ost. akt: 2016-08-24 12:38:25)
Kiedy uczniowi należy się pomoc finansowa?

Zdjęcie jest tylko ilustrajcą do tekstu

Autor zdjęcia: Fotolia.pl

Nie każdy rodzic wie, że może starać się np. o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego czy dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Łącznie stypendia i zasiłki mogą wynieść nawet kilkaset złotych.

Wrzesień za progiem, warto więc zorientować się, jakie dofinansowanie na dziecko można uzyskać w roku szkolnym 2016/2017. Zarówno uczniom szkół publicznych, jak i społecznych oraz prywatnych przysługuje pomoc w formie zasiłku rodzinnego z dodatkami w sytuacji, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 764 zł.

Jeśli więc dochód rodziców lub opiekunów dziecka nie przekracza tej kwoty, mogą oni starać się o zasiłek rodzinny. Po jego przyznaniu mają również prawo ubiegać się np. o dodatki przysługujące z tytułu podjęcia nauki: dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Pierwszy z wymienionych (dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) przysługuje:
• w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

• w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko.

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą go pobierać przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje tylko raz w roku, gdy zaczyna się nowy rok szkolny. Jednorazowo można wtedy otrzymać 100 zł na dziecko z tytułu rozpoczęcia przez nie nowego roku szkolnego.

O stypendium dla dziecka można się starać, gdy próg dochodowy nie przekracza 514 zł na osobę miesięcznie. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Miesięczna kwota, jaką może otrzymać uczeń, wynosi od 94,40 do 236 zł.

Dochód nie ma znaczenia, jeśli staramy się o zasiłek szkolny. Przysługuje on uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Takim zdarzeniem może być:
• utrata pracy przez rodziców
• śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących
• ciężki wypadek ucznia, powodujący utratę zdrowia
• nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica
• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania
• klęska żywiołowa
• inne zdarzenia, w wyniku których uczeń znalazł się w sytuacji utrudniającej naukę.

Wysokość zasiłku będzie zależeć od rodzaju zdarzenia losowego i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat - czyli 5 x 118,00 złotych = 590 złotych.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Dokumenty do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której uczęszcza dziecko.

kr

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. bill colbs #2106433 | 207.244.*.* 5 lis 2016 08:03

    ZAWIADOMIENIE pomocy finansowej colbs Bill Oznacza to, że ci, którzy są w kryzysie finansowym, wiemy, że Kredyty o niskim oprocentowaniu. Oferujemy pożyczki w wysokości 2% dla kwot niższych niż 500.000,00 USD (dolarów). I 1,5% wyższa w odniesieniu do ilości 500.000,00 USD ( ). Zainteresowani mogą kontaktować się na mój e-mail: financialaid@cash4u.com Lub uzyskać więcej informacji, jest to, aby sprawdzić naszą stronę internetową i przekonaj się sam. http://billcolbsfinancialaid.webs. com/ Mamy nadzieję usłyszeć od ciebie. Szczęść Boże

    ! - + odpowiedz na ten komentarz