Stypendia pozwolą im rozwinąć skrzydła

2013-06-11 20:47:00 (ost. akt: 2013-06-11 14:00:31)

Od 1 do 30 sierpnia uczniowie i studenci z terenu powiatu olsztyńskiego będą mogli złożyć wniosek o stypendium Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Znane są też nieco zmodyfikowane kryteria przyznawania wsparcia na rozwój pasji i zainteresowań.

Stypendia pozwolą im rozwinąć skrzydła
Ważna informacja dla wszystkich absolwentów gimnazjum, młodzieży szkół średnich i studentów studiów dziennych zamieszkujących na terenie powiatu olsztyńskiego. Zarząd Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny 2013/14 i zatwierdził kryteria przyznawania wsparcia dla zdolnej młodzieży.

- Dokumenty będzie można składać od 1 do 31 sierpnia bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w naszej siedzibie, która mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Placu Bema 5 w pokoju 237 na drugim piętrze – informuje Elżbieta Bilińska-Wołodźko, prezes Fundacji FZO. – Wniosek wraz z załącznikami będzie można składać w podanym terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 15.

Zmodyfikowane kryteria
Wzory wniosków do druku, dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” (www.fundacjafzo.pl ) w zakładce – „Ważne dokumenty”. Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.

Żeby otrzymać stypendium trzeba spełniać poniższe warunki:
- osiągać średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,20,
- być finalistą olimpiad, konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdować się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia naukowo – socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,
- spełniać wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 200 proc. kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą dla osoby samotnie wychowującej dziecko kryterium dochodowe wynosi - 542 zł, a dla osoby w rodzinie - 456 zł ).

Prawie 500 stypendystów
Fundacja „FZO” w Olsztynie działa od 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem jest wsparcie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego.

- Pierwsze fundusze stypendialne realizowaliśmy dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, a także Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych OPERA – mówi Joanna Rogowska, koordynator Fundacji FZO. - Obecnie pozyskujemy fundusze stypendialne przede wszystkim dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu olsztyńskiego, radnymi gminy Biskupiec, jak i stałymi sympatykami Fundacji. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom przekazującym 1 % podatku na rzecz naszej Fundacji.

Ogółem w latach 2003-2012 Fundacja FZO miała 483 stypendystów. Stypendia ufundowane na łączną kwotę prawie 650 tys. zł. Tylko w 2012 roku Fundacja FZO przyznała stypendia 42 uczniom na łączną kwotę ponad 53 tys. zł.

mat. prasowe

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB