Jak uniknąć kary za błędy w PIT

2017-02-01 13:36:20 (ost. akt: 2017-02-01 13:39:43) Artykuł sponsorowany

Rozliczenie pit nie zawsze jest proste i w złożonych deklaracjach podatkowych zdarzają się błędy. Odpowiedzialność za błędy ponoszą podatnicy, niezależnie od tego, przez kogo było wypełnione zeznanie.  Każdy błąd może wywołać negatywne konsekwencje dla podatnika przewidziane w kodeksie karno skarbowym. Jak unikać kar?

Jak uniknąć kary za błędy w PIT

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Złożenie zeznania


Poważnym błędem, zagrożonym karą grzywny,  jest niezłożenie lub złożenie rocznego zeznania  po terminie. Przyczyną może być zaniedbanie, przypadki losowe lub umyślne zaniechanie rozliczenia pit. Również zeznanie złożone na nieprawidłowym druku (np. wypełnienie PIT 37 zamiast PIT 36) lub bez podpisu jest nieważne i może być potraktowane jako brak deklaracji.

W takich przypadkach koniecznie należy skorzystać z instytucji “czynnego żalu”, czyli złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego z prośbą o niezastosowanie kary, ponieważ przyczyną były ważne okoliczności. Należy podać okoliczności usprawiedliwiające nasz “czyn zabroniony”. Urząd skarbowy rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Jeśli okoliczności były istotne, np poważna choroba, możemy uniknąć kary, a przynajmniej uzyskać jej złagodzenie.

Najlepszym sposobem na uniknięcie konsekwencji karno skarbowych jest terminowe złożenie zeznania. Deklaracje roczne możemy złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, przesłać lub rozliczyć pit przez internet. Rozliczenie pit online może być bardzo pomocne w złożeniu zeznania bez opóźnienia, gdyż daje nam możliwość wysłania deklaracji nawet w ostatnich minutach przed upływem ustawowego terminu. Ważne jest uzyskanie przed północą urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), które jest dowodem otrzymania deklaracji przez urząd skarbowy. Składając rozliczenie pit w ostatnim dniu terminu musimy dopilnować, aby UPO zostało wygenerowane przed godziną 24:00. Nawet kilkuminutowe opóźnienie zagrożone jest grzywną. Trzeba mieć na uwadze, że w ostatniej chwili może nastąpić spowolnienie pracy serwera, nieprzewidziana awaria, przerwa w dostępie do internetu. Dlatego warto wysłać pity wcześniej. A możemy to zrobić w dogodnej chwili, w dzień wolny od pracy, świąteczny. System e-Deklaracje dostępny jest siedem dni tygodnia przez całą dobę.

Wybór i wypełnienie właściwego formularza podatkowego


Nowelizacja przepisów podatkowych najczęściej wywołuje zmianę wzorów formularzy rozliczeniowych. Druki pit muszą być dostosowane do aktualnych przepisów, np.dodaje się nowe rubryki. Celem zmian może być też polepszenie  funkcjonalności i przejrzystości, ograniczenie możliwości popełnienia błędów.

W każdym roku należy sprawdzić jaki druk jest obowiązujący i właściwy dla naszego zeznania. W trakcie wypełniania pit możemy popełnić pomyłki przez nieuwagę, albo przez niedostateczną znajomość przepisów. Musimy wpisać właściwy identyfikator podatkowy, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w formularzu głównym oraz w załącznikach, dokonać wielu obliczeń.

Aby być pewnym wyboru właściwego formularza i nie narazić się na karę, najlepiej skorzystajmy z programu pit. Programy same wybiorą dla nas odpowiedni druk, są aktualizowane zgodnie z najnowszymi przepisami podatkowymi i  zawierają aktualnie obowiązujące wzory formularzy..

Łatwiej będzie nam uniknąć błędów i zagrożenia konsekwencjami, jeśli skorzystamy z programu komputerowego i wykonamy rozliczenie pit online. Program pit sprawdzi, czy każde pole deklaracji podatkowej zostało wypełnione prawidłowo,. na bieżąco sygnalizuje miejsca  niewypełnione lub wypełnione niewłaściwie. Wbudowany w program kalkulator wykona prawidłowo wszystkie obliczenia. Unikniemy też nieprawidłowych zaokrągleń kwot, co jest bardzo często spotykanym błędem.

Korekta deklaracji podatkowej


Jeżeli zauważymy popełniony błąd po złożeniu deklaracji, mamy prawo do korekty. Skorygowanie zeznania najlepiej zrobić od razu, zanim upłynie ustawowy termin. - wtedy nie poniesiemy żadnych konsekwencji. Warunkiem jest również opłacenie w całości należności podatkowej, jeśli  w związku z błędem nie była wpłacona.

Z korektą należy się spieszyć, ponieważ nie można jej składać w czasie, gdy urzędnicy zauważa błąd i przeciw podatnikowi zostaje wszczęte postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i skarbowa. Jeśli urząd podatkowy wezwie nas do przedstawienia jakichś informacji dotyczących naszego zeznania,  to  korekta może być już nieskuteczna.

Korekta może być konieczna, gdy złożyliśmy błędny pit świadomie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy brakuje nam wszystkich danych do rozliczenia pit (np. nie otrzymaliśmy PIT-11 czy PIT-8A od płatników), a termin upływa. Lepiej wtedy dopełnić obowiązku i złożyć PIT w terminie, niż czekać do ostatniej chwili i złożyć go po terminie.
Po uzyskaniu informacji  możliwie najwcześniej trzeba skorygować złożone zeznanie. Przy prawidłowo przeprowadzonej korekcie takiego PIT, możemy uniknąć kary.

Musimy pamiętać, że kary nakładane przez organy skarbowe  za niezłożenie deklaracji lub nieujawnienie kwot przychodów potrafią sięgać nawet  kilkuset tysięcy złotych. Warto więc poczynić wszelkie starania, aby uniknąć błędów i kar.