Sięgnij po książkę marzeń

2015-07-24 08:00:00 (ost. akt: 2015-07-22 11:39:18)
Sięgnij po książkę marzeń

Autor zdjęcia: pixabay.com

Jedną z wielu umiejętności, jaką uczeń zdobywa w pierwszych latach nauki, jest umiejętność czytania. Bez tej sprawności nie można wyobrazić sobie dalszej edukacji.

O tym, jak ważne jest głośne czytanie w procesie stymulowania rozwoju małego dziecka nie trzeba nikogo przekonywać, również o tym, jak istotne znaczenie ma czytanie w ogóle. Uruchamia wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, wpływa na kształtowanie sytemu wartości, ułatwia twórcze myślenie, oddziałuje na stan emocjonalny. Zalet czytania nie sposób wymienić. Dlatego konieczne jest, aby dziecko od najmłodszych lat miało możliwość słuchania czytanego słowa. Na to zwracają uwagę psycholodzy, podkreślając, że głośne czytanie ma ogromne znaczenie na rozwój emocjonalny dziecka. Rozwija się również biblioterapia, a nawet bajkoterapia, mające charakter działań terapeutycznych. Czytanie jest postrzegane w przestrzeni społecznej jako ważna wartość, wymagająca jednak w ostatnim czasie wsparcia. Służyć temu mają programy i kampanie edukacyjne, jak choćby Cała Polska czyta dzieciom”, czy „Europejska Noc Literatury”. Wiele szkół, nie tylko podstawowych, promuje czytanie poprzez włączanie się w tego typu akcje. Coraz częściej nauczyciele sami czytają dzieciom. Mówiąc o czytaniu, nie można zapominać o drugiej ważnej, ściśle powiązanej z pierwszą umiejętnością, czyli rozumieniu. Czytanie ze zrozumieniem. To jedna z podstawowych kompetencji kształconych w szkole oraz sprawdzanych na maturze. To zadanie maturalne odwołuje się do tekstów nieliterackich dotyczących życia społecznego, politycznego, kulturalnego. Czytanie ze zrozumieniem jest nam niezbędne w codziennym życiu. Sprawność ta pozwala nie tylko wiedzieć, co przeczytaliśmy, czego dowiedzieliśmy się z tekstu, ale też, ułatwia odnieść się do tekstu, umieć go wykorzystać, podjąć z nim dialog. Edukacja szkolna na wszystkich etapach kształcenia zakłada kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. A na etapie wychowania przedszkolnego budzenie zainteresowania książkami, ciekawości obcowania z literaturą. Szkoła przygotowuje też do czytania przez całe życie, uczy nawyku sięgania po książki w każdym wieku. Podobny też cel — promocję czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych ma nowy program rządowy „Książki naszych marzeń”. Zakłada on zakup do bibliotek szkolnych książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów. Książek, które nie są podręcznikami, a chętnie czytają je uczniowie i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia. W założeniach programu wskazano, że to sami uczniowie wybiorą pozycje, które znajdą się w szkolnych zasobach bibliotecznych. Wysokość środków finansowych na zakupy uzależniona jest od liczby uczniów w szkole. Program rządowy będzie realizowany w części merytorycznej w roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015.

Warto przywołać uzasadnienie do wprowadzenia programu, w którym czytamy, że biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły. Jej zadaniem jest uzupełnianie i wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego. Działania, które są w szkole podejmowane, powinny mieć odzwierciedlenie w zasobach bibliotecznych szkoły i mieć wsparcie ze strony nauczyciela bibliotekarza. Zadania biblioteki szkolnej określono także w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podkreślając, że dobrze wyposażona biblioteka szkolna z aktualizowanymi zbiorami ma wspomagać realizację wyznaczonych w podstawie programowej celów, a nauczyciele pracujący w danej szkole mają wykorzystywać zasoby biblioteczne w realizacji programów nauczania, współpracując między sobą. Wydaje się, że ostatnio często o tym zapinamy, sprowadzając rolę biblioteki do miejsca gromadzenia i udostępniania uczniom podręcznikom.

Czytanie. Dla dzieci i przez dzieci. Pamiętajmy o tym także w trakcie wakacji. Może to właśnie będzie dla wielu rodziców najlepszy czas, aby zachęcić swoje dzieci do przygody z książką, przygody, która może trwać nawet przez całe życie.

Grażyna Przasnyska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB