Rok Szkoły Zawodowców2014-12-10 10:00:04 (ost. akt: 2014-12-10 10:02:45)

W Roku Szkoły Zawodowców, ogłoszonego na początku września przez minister edukacji narodowej, uwaga szkół, nauczycieli oraz środowiska oświatowego koncentruje się wokół trudnego tematu kształcenia zawodowego.

Rok Szkoły ZawodowcówFot. Fotolia

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych propozycje zmian, jakie zamierza wprowadzić w najbliższych latach w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego i uelastycznienia ścieżki zdobywania kwalifikacji zawodowych. Jakie sprawy zostały podjęte, co podkreślono? Prześledźmy parę 
z nich.

Szkoła zawodowa, by była rozpoznawalna w środowisku, aby przyciągała uwagę potencjalnych uczniów, musi uzyskiwać dobre wyniki, posiadać odpowiednią bazę dydaktyczną, prowadzić kształcenie zawodowe z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz uruchamiać nowe zawody wynikające z potrzeb otoczenia gospodarczego.
Dziś niezbędne jest, aby w przygotowywaniu do wykonywania zawodu dużo miejsca poświęcać kompetencjom i umiejętnościom, które pozwolą absolwentowi szkoły nie tylko pozyskać pracę i ją utrzymać, ale też być mobilnym na rynku pracy. Jest to zadanie niewątpliwie bardzo trudne, szczególnie, gdy dynamika zmian w gospodarce jest duża, gdy jednoznacznie trudno określić, jacy fachowcy i z jakimi umiejętnościami będą poszukiwani za dwa, trzy lata.

Jednym ze sposobów wypracowywania spójności pomiędzy ofertą kształcenia zawodowego a oczekiwaniami pracodawców jest bez wątpienia stała i szeroka współpraca obu podmiotów. Ożywienie tej współpracy, zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego w znacznie większym zakresie niż dotychczas to jedno z podstawowych założeń zmian.
Kolejna kwestia to staże i praktyki zawodowe uczniów w naturalnym środowisku pracy, aktywny udział pracodawców jako ekspertów w przygotowywaniu dokumentacji programowej i obudowy dydaktycznej szkół oraz wprowadzanie nowych zawodów wynikających z potrzeb rynku pracy. Jak widać, mocno zaakcentowano rolę pracodawców w kształceniu zawodowym.

Ale żeby trafić do mistrza, poznać tajniki fachu, nauczyć się zawodu, uczeń, stojący przed wyborem szkoły zawodowej, musi poznać jej ofertę, poznać siebie, wiedzieć, czy ma predyspozycje do wykonywania określonego zawodu, w jaki sposób przebiega nauka, gdzie odbywa się szkolenie praktyczne. Dlatego w założeniach projektu, o którym mowa, dużo uwagi poświęcono doradztwu zawodowemu, które już dziś jest statutowym zadaniem szkoły, już od gimnazjum. Szkolny doradca zawodowy wspiera ucznia i jego rodziców przy wyborze szkoły, doradza, wskazuje, informuje. Dzięki funkcjonowaniu systemu doradztwa zawodowego w szkole, łatwiej podjąć trafną decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Aktualnie trwają prace nad portalem poświęconym doradztwu, który będzie zawierał informacje oraz narzędzia dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Powstanie też mapa zawodów i szkół zawodowych, która ułatwi dokonywanie właściwych wyborów.

Rok Szkoły Zawodowców ma promować kształcenie zawodowe, ale też rozpoczyna szereg działań, które w kolejnych latach zaowocują m.in. większymi możliwościami kształcenia na odległość, rozszerzeniem oferty szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia, uruchomieniem bazy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ), dla wszystkich chcących zdobyć nowe, i rozszerzać dotychczasowe kwalifikacje. Planuje się na kolejne lata działania wspierające szkoły, zarówno pod względem metodycznym, jak i merytorycznym. Baza techniczna i dydaktyczna szkół zostanie doposażona. Kształcenie zawodowe to edukacja złożona, uwarunkowana wieloma czynnikami, zwłaszcza otoczenia zewnętrznego i od niego bardzo zależna. Dlatego też zmiany muszą uwzględniać szereg aspektów, począwszy od metodyki nauczania zawodu, poprzez kształtowania kompetencji ogólnych uczniów do procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego i modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem zmian opracowanym przez resort edukacji, szczególnie zaś szkoły do upowszechniania dotychczasowych osiągnięć w zakresie współpracy z pracodawcami, pokazywania w ramach dobrych praktyk doświadczeń w kształceniu zawodowym. Uczniów gimnazjów, przed którymi trudna decyzja, jaką dalej wybrać szkołę, zapraszam do konkursu „Wybiorę szkołę zawodową, bo...” , a tych, którzy już wybrali do zmagań na temat „Wybrałam/wybrałem szkołę zawodową, bo...”: Szczegóły obu konkursów oraz inne wiadomości dotyczące kształcenia zawodowego, i nie tylko, można znaleźć na stronie kuratorium oświaty (www.ko.olsztyn.pl), którą tworzymy z myślą też o uczniach 
i rodzicach. 

Grażyna Przasnyska, Warmińsko-mazurski Kurator Oświaty


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB