Wyniki egzaminu maturalnego 2014 już w internecie?

2014-06-04 14:01:29 (ost. akt: 2014-06-04 14:07:52)Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o publikacjach internetowych nt. egzaminu maturalnegoWyniki egzaminu maturalnego 2014 już w internecie?

Fot. Gazeta Olsztyńska

W związku z publikacjami internetowymi dotyczącymi rzekomych wyników majowej sesji egzaminu maturalnego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1. Wyniki majowej sesji egzaminu maturalnego 2014 r. nie są jeszcze znane, ponieważ nie zakończył się proces sprawdzania prac zdających. Ostatnie egzaminy w sesji majowej odbyły się 23 maja, natomiast sesja czerwcowa rozpoczęła się dopiero 2 czerwca i potrwa do 18 czerwca.

Po sprawdzeniu prac konieczny jest czas na sczytanie kart odpowiedzi z wykorzystaniem czytników elektronicznych, co również – przy ponad półtora miliona arkuszy egzaminacyjnych – jest procesem czasochłonnym. 

Wyniki majowej sesji egzaminu maturalnego znane będą 27 czerwca br., natomiast ostateczne wyniki matury 2014 r. – 12 września br., po zakończeniu sesji poprawkowej, która przeprowadzana jest w sierpniu. 2. Wyłącznie jako „miejską legendę” należy traktować wszelkie doniesienia dotyczące magicznego progu „80%” jako założonego przez system egzaminów zewnętrznych odsetka maturzystów, którzy rzekomo „muszą zdać egzamin maturalny”. Informacja ta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a rozpowszechnianie jej wywołuje jedynie niepotrzebne emocje. Egzamin maturalny nie miał, nie ma i nie będzie miał przyjętego z góry „poziomu zdawalności”. W systemie egzaminacyjnym dokonuje się wyłącznie jednego założenia: wszystkie zadania we wszystkich arkuszach egzaminacyjnych mają umożliwić sprawdzenie poziomu opanowania przez zdających wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.1 Informatory natomiast określają ogólny kształt arkuszy egzaminacyjnych, tzn. przybliżoną liczbę zadań, format zadań, kryteria oceniania rozwiązań, schematy punktowania odpowiedzi itp. Każda osoba przystępująca do egzaminu maturalnego, która opanowała wiadomości i umiejętności określone w standardach w stopniu określonym w przepisach prawa2 – zda egzamin maturalny. Jeżeli zdający nie zda egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej – będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jeżeli nie zda egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu – będzie mógł przystąpić do egzaminu w kolejnym roku szkolnym. Arkusze egzaminacyjne są konstruowane wyłącznie w taki sposób, aby pomiędzy latami zapewnić ich porównywalność w zakresie zawartości merytorycznej i formy. Arkusze nie są konstruowane z jakimkolwiek założonym z góry „poziomem zdawalności”.3. Pragnę również z całą stanowczością podkreślić, że wszystkie poprawne i spełniające wymagania określone w zadaniu odpowiedzi zdających – również te nieprzewidziane jako przykładowe odpowiedzi w schematach punktowania na etapie przygotowywania arkusza egzaminacyjnego – są pozytywnie oceniane przez egzaminatorów. Trzeba jednak zaznaczyć, że odpowiedzi nieprecyzyjne, dwuznaczne, niejasno sformułowane nie będą przyjmowane przez egzaminatorów jako poprawne. Powodem tego nie jest jednak nigdy „niewstrzelenie się” w tzw. „klucz”, a brak przejrzystości lub błędy w sposobie sformułowania odpowiedzi.dr Marcin Smolik 
p.o. dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 3 czerwca 2014 r. 1 W egzaminie maturalnym od 2015 r. (a w egzaminie gimnazjalnym – już od 2012 r.) wymagania są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2 § 101 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.).

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Belfer #1410311 | 31.61.*.* 4 cze 2014 20:00

    Dramat zdało 67%. Brawo ekperymentatorzy MEN

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz