Egzamin maturalny. Zmiany od 2015 roku!

2014-04-30 14:17:18 (ost. akt: 2014-04-30 14:23:13)

Tegoroczne egzaminy maturalne są ostatnimi, w których podstawę do przeprowadzenia egzaminu dla absolwentów liceum ogólnokształcącego stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin maturalny. Zmiany od 2015 roku!

Fot. Fotolia

Od roku szkolnego 2014/2015, a w przypadku technikum — od roku szkolnego 2015/2016 — zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Tej zmianie zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie będą towarzyszyły zmiany formalne. Najważniejsze z nich to:1. Zmiana formuły części ustnej egzaminu z języka polskiego — prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie — po 15-minutowym przygotowaniu — wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym.
 


2. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej będzie można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych — na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.3. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jako dodatkowy warunek zdania egzaminu maturalnego. Pozostałe warunki pozostają niezmienione. Podobnie jak obecnie konieczne będzie uzyskanie minimum 30 proc. punktów z każdego z pięciu obowiązkowych egzaminów: dwóch w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz trzech w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny — wszystkie na poziomie podstawowym).4. Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach: (a) podobnie jak dotychczas — jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa.
 


Jak tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej, zmiana podstawy programowej oraz związane z nią zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych służą między innymi temu, aby absolwenci szkół ponadgimnazjalnych byli nie tylko lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych, ale posiadali również umiejętności umożliwiające im elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy.

W egzaminie maturalnym od 2015 roku — zwłaszcza w arkuszach na poziomie rozszerzonym — jeszcze większy niż dotychczas nacisk będzie położony na sprawdzanie umiejętności niezbędnych każdemu studentowi i pracownikowi, takich jak np. przetwarzanie informacji z różnych źródeł, w tym krytyczne analizowanie i porównywanie ich treści, wnioskowanie, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie związków i zależności. Te w dużej mierze uniwersalne, ponadprzedmiotowe umiejętności będą sprawdzane w zadaniach wymagających solidnej wiedzy z zakresu danego przedmiotu, określonej w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej.Źródło: MEN


Źródło: Gazeta Olsztyńska

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB