Dlaczego edukacja przedszkolna…?

2014-04-09 10:32:18 (ost. akt: 2014-04-09 10:41:13)Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli… Janusz KorczakDlaczego edukacja przedszkolna…?
Wiadomo nie od dziś, że pierwsze lata życia dziecka decydują o jego dalszym rozwoju. Wtedy właśnie kształtują się możliwości intelektualne malucha i rozwija większość wrodzonych predyspozycji, w tym zdolność uczenia się.

Dlatego działania edukacyjne, w tym wychowawcze na tym etapie są niezbędne do właściwego stymulowania rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka. Okres przedszkolny to czas, w którym osiąga się w tym zakresie najlepsze rezultaty.
Jest to też najkorzystniejszy okres na zapobieganie ewentualnym przyszłym trudnościom w nauce, niwelowanie dysharmonii rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych dziecka. W przedszkolu łatwiej też objąć dziecko wczesnym wspomaganiem rozwoju, uzyskać fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w edukacji przedszkolnej. Od września 2013 r. obniżeniu do złotówki uległy opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin). Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej.

W praktyce oznacza to, że gmina zadba o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci, rodzice skorzystają z tego, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Miejsce takie zostanie zorganizowane w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne (np. niskie opłaty dla rodziców - maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę, takie same zasady rekrutacji, itd.).

Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom. Obecnie wszystkie pięciolatki i sześciolatki mają zagwarantowane miejsce w oddziale przedszkolnym w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Można je realizować w szkole lub przedszkolu. W ciągu tego roku dzieci przygotowują się do podjęcia edukacji w szkole.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Podkreślić należy wyraźnie funkcję opiekuńczą przedszkola. Każda placówka stawia sobie za cel zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do wspólnej zabawy. Musi być ona przyjazna dzieciom, bezpieczna i dostosowana do ich możliwość. Przedszkole to miejsce, w którym wspomaga się dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Dzieci otaczane są troską o ich zdrowie i sprawność fizyczną. Uczestniczą w sposób zorganizowany w zabawach i grach sportowych.

Realizacji tych celów służy baza, jej wyposażenie w pomoce i środki dydaktyczne. 
Jednym z zadań nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna). W oparciu o zgromadzone w jej wyniku informacje nauczyciel przedszkola opracowuje i realizuje indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb.

Mówiąc o przedszkolu, nie można pominąć kwestii rekrutacji. Zasady przyjęć dzieci do placówek określone zostały w tzw. ustawie rekrutacyjnej. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola nie muszą składać wniosku o przyjęcie na kolejny rok szkolny, wystarczy ich deklaracja informująca o pozostaniu dziecka w placówce na następny rok. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.

Ważne jest, aby wybierając przedszkole zapoznać się z jego organizacją, warunkami, ofertą zajęć edukacyjnych. Może w tym pomóc „mapa przedszkoli” - aplikacja zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odnajdując konkretną placówkę, dowiadujemy o tym, jakie zajęcia prowadzone są w przedszkolu, jak zorganizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, możemy ocenić placówkę pod kątem własnych wymagań i aspiracji, ale przede wszystkim potrzeb rozwojowych dziecka. Podejmując tak ważną decyzję, jaką jest wybór przedszkola dla dziecka, nie bójmy się pytać, poszukiwać informacji.

A później, gdy nasze dziecko jest już przedszkolakiem – współpracować z nauczycielami przedszkola w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i utrwalania efektów wspólnej pracy.

Grażyna Przasnyska 
Warmińsko – Mazurski 
Kurator Oświaty

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB