Popularne artykuły

Od września zmiany w systemie edukacji

2012-08-29 21:12:36

Początek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nadchodzą duże zmiany. Na największą rewolucję powinni przygotować się uczniowie, którzy rozpoczną w tym roku naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Zmiany czekają też egzamin maturalny.

Od września zmiany w systemie edukacji

Autor: Wojciech Benedyktowicz

W tym roku szkoła szczególnie przygotowuje się do nowego roku szkolnego, bo będzie on obfitował w zmiany, które wzbudzają wiele obaw zarówno wśród uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli. W tym roku nastąpi bowiem kolejny etap reformy MEN, w ramach której do liceów trafi pierwszy rocznik ze zreformowanego gimnazjum. Do pierwszych klas liceów pójdą więc uczniowie objęci czteroletnim cyklem kształcenia, który rozpoczął się w pierwszej klasie gimnazjum i zakończy się po pierwszej klasie szkoły średniej.

Mimo iż wcześniej zakładano, że uczniowie będą dokonywali wyboru profilu klasy dopiero w II roku nauki, to praktyka pokazała, że stało się inaczej. Uczniowie co prawda będą w pierwszych klasach uczyli się tych samych treści, ale wybierając szkołę ponadgimnazjalną musieli już zadeklarować wybór profilu klasy, w której rozpoczną naukę. Młodzi ludzie dalej więc decydują o kierunku swojego kształcenia już na początku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Uczniowie wybiorą czego chcą się uczyć

W liceum ogólnokształcącym uczniowie muszą wybrać od dwóch do czterech przedmiotów, których będą uczyli się na poziomie rozszerzonym od II klasy lub po pierwszym półroczu pierwszego roku nauki. W technikum będą to dwa przedmioty. Nowością będą też bloki uzupełniające dla uczniów, którzy będą chcieli wybrać w przyszłości ścisłe lub humanistyczne kierunki studiów.

- Humaniści, oprócz przedmiotów kierunkowych, będą mieli w klasach II i III jeden zbiorczy przedmiot uzupełniający – przyrodę (zamiast biologii, chemii, fizyki i geografii). Natomiast uczniowie wybierający się na studia ścisłe rozpoczną po pierwszej klasie naukę uzupełniającego przedmiotu historia i społeczeństwo (obejmującego historię, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o kulturze, filozofię) – wyjaśnia Robert Kuc, redaktor naczelny Wydawnictwa Klett, drugiego co do wielkości wydawcy edukacyjnego w Europie.

Nauka historii nie skończy się w pierwszej klasie

Uczeń, zdający na egzaminie dojrzałości np. historię, będzie kontynuował jej naukę w dwóch następnych latach, ale w większym zakresie godzin niż uczyły się poprzednie roczniki. Jeśli natomiast wybierze na egzaminie maturalnym inne przedmioty, nie straci kontaktu z historią, bo będzie uczęszczał na zajęcia uzupełniające z historii i społeczeństwa. Analogicznie będzie wyglądała nauka przedmiotów przyrodniczych. - Biologia, historia, fizyka, chemia czy geografia będą prowadzone po pierwszej klasie tylko w zakresie rozszerzonym dla uczniów zdających z tych dziedzin maturę rozszerzoną – dodaje Robert Kuc z Wydawnictwa Klett.

Ponadto możliwe będzie nauczanie języka polskiego, matematyki lub języka obcego na poziomie rozszerzonym już w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Jako przedmiotu dodatkowego nie będzie można wybrać wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa, ponieważ będą one nauczane na poziomie podstawowym. Wyłącznie na poziomie rozszerzonym będzie można natomiast uczyć się historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego, filozofii i kultury antycznej.

Dla humanistów przyroda

Osoby, które zechcą pójść drogą rozwoju humanistycznego i będą uczyły się na poziomie rozszerzonym historii, w drugiej klasie zakończą naukę biologii, chemii, fizyki i geografii, a zaczną uczęszczać na zajęcia w ramach bloku uzupełniającego – przyrody. Według założeń MEN zajęcia te mają mieć charakter interdyscyplinarny, a uczniowie będą poznawali na nich świat przyrody z perspektywy kilku nauk jednocześnie. Przedmiot ten umożliwia wybór tematu i sposobu prowadzenia oraz może być realizowany przez nauczycieli różnych specjalności. Wielu pedagogów ma jednak wątpliwości co do nowego bloku uzupełniającego.

Nauczanie geografii w cyklu czteroletnim (3 lata w gimnazjum i 1 rok w szkołach ponadgimnazjalnych) może powodować pewne komplikacje dydaktyczne. Wynika to z faktu, że gimnazja rzadko tworzą z liceami zespoły szkół, dlatego inni nauczyciele będą uczyć w gimnazjach, a inni egzekwować i wykorzystywać tę wiedzę w liceum. Kolejnym problemem jest nadmiar treści. Programy geografii w gimnazjum, a wynika to z zapisów podstawy programowej, są przeładowane wiedzą, w wielu przypadkach bardzo specjalistyczną – komentuje Wojciech Wiecki, doradca metodyczny z zakresu geografii ODN Poznań oraz ekspert Wydawnictwa Klett.

Co zmieni się w maturach?

Zmiany w podstawie programowej w konsekwencji nie pozostawią egzaminu maturalnego w tej samej formie. Na razie mówi się o modyfikacji egzaminu ustnego z języka polskiego, z którego ma zniknąć prezentacja. Zdarzało się bowiem, że uczniowie korzystali z gotowych lub opłacanych opracowań. Według nowych zasad, które wprowadzi MEN, uczniowie mieliby losować pytania z języka polskiego i po 15 minutach przygotowania odpowiadaliby na nie przed komisją. Trwają też prace nad zmianą egzaminu pisemnego, tak aby sprawdzał on praktyczne umiejętności uczniów, a nie koncentrował się na trafianiu przez nich w tzw. „klucz”. Zmienić może się też lista przedmiotów maturalnych. Modyfikacje wejdą w życie w 2015 roku, bo to właśnie wtedy uczniowie, którzy zaczęli kształcenie na nowych zasadach będą przystępowali do matury. MEN ma poinformować o nich najpóźniej do sierpnia 2013 roku.

Nauczyciele obawiają się zmian

Z sondażu przeprowadzonego przez Wydawnictwo Klett wynika, że ponad połowa spośród 1037 ankietowanych nauczycieli uważa za niepotrzebne większość zmian w podstawie programowej, planowanych na nowy rok szkolny. 40% badanych nauczycieli negatywnie ocenia pomysł wprowadzenia do szkół ponadgimnazjalnych przedmiotów uzupełniających - przyrody oraz historii i społeczeństwa. Nauczyciele obawiają się obniżenia poziomu nauczania i redukcji etatów, ponieważ z wielu przedmiotów zmniejszy się liczba godzin. Na przykład informatyka będzie nauczana tylko w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. W trudnym położeniu znajdą się też pedagodzy, którzy nauczają mało popularnych wśród uczniów przedmiotów, np. fizyki. Jak wiadomo, z roku na rok coraz mniej uczniów decyduje się na zdawanie matury rozszerzonej z tego przedmiotu.

mat. prasowe
www.zarowkamarketing.pl

Komentarze 1 pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

  1. książki do historii zmienić #795753 | 79.184.*.* 29 sie 2012 22:19

    że polska jest krajem bezprawia zniewolonym przez urzędy ,bieda ,nędza ludzie uciekają z kraju i znać nazwy polska nie chcą ,tysiące za nic w łagrach siedzi bo po piwie jechali rowerem itp. złodziestwo ,łapówkarstwo, to na poziomie dziennym imunitety bronią tych zbrodniarzy za obecną sytuację

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz